Bạn nhớ điều gì ở Sài Gòn ?

Thông khùng khùng nhưng tốt bụng :D (Bụng bự đó ) =))

— người gởi haihabong