Bạn nhớ điều gì ở Sài Gòn ?

Đạp xe đạp qua đèo Hải Vân :D

— người gởi Sim