Bạn nhớ điều gì ở Sài Gòn ?

Kiss the girl you love under autumn moon and enjoy dazzling night on top floor of Cresent Phu My Hung

— người gởi Dikool