Bạn nhớ điều gì ở Sài Gòn ?

Trường Lê Hồng Phong - A1 : )

— người gởi Sim