Bạn nhớ điều gì ở Sài Gòn ?

Buổi sáng đi taxi, nghe nhạc dance trong xe, hỏi sao sáng sớm để nhạc này, bạn tài xế bảo tại tối qua để cho mấy đứa trong vũ trường ra, nghe nhạc này tụi nó khoái lắm ! :D""

— người gởi Sim