Bạn nhớ điều gì ở Sài Gòn ?

Nhung ngay tha bo doc duong Le Loi, nho cho Ben Thanh va nuoc dua ban truoc cua truong Le Hong Phong

— người gởi