Bạn nhớ điều gì ở Sài Gòn ?

Lấy xe, bác giữ xe hỏi hướng nào, chỉ hướng xong bác bảo: "Đường 1 chiều, đi hướng này bị phạt đó con". Đành đi hướng ngược lại, bác dắt xe ra, bảo: "Đi xa hơn 1 đoạn, thông cảm nha" : )

— người gởi Sim