Bạn nhớ điều gì ở Sài Gòn ?

Nước ngập sau mưa + triều cường -> tắt máy + lội bì bõm + kẹt xe

— người gởi Gaumap